Vi förenar adeln i Finland.


 

Aktuellt

Stipendier och almänna bidrag

Höstens ansökningstid är 1. - 30.9.2023.

Farsdagslunch 2023

FAF:s farsdagslunch ordnas igen på Farsdagen 12 november 2023. 

Anmälan

Medlemscirkulären

Medlemscirkulären och kallelserna skickas endast per e-post. Därför är det viktigt att meddela sin e-postadress till info@adelsforbundet.fi.