Höstens ansökningstid är 01. - 30.09.2023.

Ansökningar behandlas av styrelsemötet i oktober.

Ansökningstiden har gått ut.