Stipendier för medlemmar

Finlands Adelsförbund eftersträvar att i stipendier och bidrag utdela minst 60% av dess placeringsportföljs årliga direkta avkastning.

År 2023 utdelades i understöd och stipendier sammanlagt 210 150 euro.

Finlands Adelsförbund rf:s stipendier kan beviljas i första hand till Adelsförbundets medlemmar för studier.

Ansökningar om stipendier skall göras elektroniskt.

Ansökningstiden är årligen 1.-30.4. och 1.-30.9. Endast i elektronisk form inlämnade ansökningar beaktas.

Ansökningarna behandlas av styrelsen i maj respektive oktober. Om beviljat stipendium meddelas mottagaren separat. Avslagna ansökningar behöver styrelsen inte motivera.

Förfrågningar gällande ansökningstider och ansökningar kan skickas till adress stipendier@adelsforbundet.fi.

 

Hyresbostäder

FAF erbjuder sina medlemmar, främst för studerande på högskolenivå, möjligheten att hyra bostad. FAF har två bostäder, den ena ligger i Mejlans, och den andra i Hagalund.

Bostäderna hyrs ut årligen för perioden 1.9-31.8.

Om lediga bostäder anonseras i medlemscirkulären och ansökningstiden för att få hyra bostäderna är årligen 1.6-30.6. 

Ifall flere intressenter finns för samma bostad, avgör lotten.

Förfrågningar riktas till Adelsförbundet på adress info@adelsforbundet.fi