Höstenstens ansökningstid är 01. - 30.09.2023. 

Ansökningar behandlas av styrelsemötet i oktober.

Förfrågningar gällande ansökningstider och ansökningar kan skickas till adress stipendier@adelsforbundet.fi.

Ansökningstiden har gått ut.