Vårens ansökningstid är 01. - 30.04.2024. 

Höstens ansökningstid är 01. - 30.9.2024

Förfrågningar gällande ansökningstider och ansökningar kan skickas till adress stipendier@adelsforbundet.fi.

Stipendieansökan

Efter att du skickat ansökan strävar vi till att bekräfta per e-post inom en vecka.  

Ansökningstiden har gått ut.