Vårens ansökningstid är 01. - 30.04.2022. 

Ansökningar behandlas av styrelsemötet i maj.

Förfrågningar gällande ansökningstider och ansökningar kan skickas till adress stipendier@adelsforbundet.fi.