Adelsförbundet

Finlands Adelsförbund rf är en ideell förening grundad 1925. Verksamhetens ändamål är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen genom att bl.a. förena medlemmar av finländska och utländska adliga ätter.

Föreningen bedriver även välgörande verksamhet genom att ur avkastningen från de fonder föreningen förvaltar utdela stipendier, verksamhetsbidrag och donationer till medlemmar, studerande och allmännyttiga institutioner.
 

Bli medlem


Kontaktuppgifter


Finlands Adelsförbund rf
Riddaregatan 1
00170 HELSINGFORS

info@adelsforbundet.fi