Finlands Adelsförbunds ungdomsklubb FAUK

Finlands Adelsförbunds Ungdoms Klubb, eller FAUK som det kallas för bland medlemmarna, riktar sig till Adelsförbundets medlemmar i åldrarna 18 till 30. Syftet med gruppen är att främja gemenskapen bland Adelsförbundets alla medlemmar och sänka tröskeln för att involvera de som är lite yngre.

Ungdomsverksamheten möjliggör evenemang där ungdomarnas lätta sinnen inte täcks av dammet från de mest rutinerade medlemmarna och inte heller behöver de äldre medlemmarna få kaffet i fel strupe av ungdomens skarpa men tidvis oslipade argument. På så sätt bevaras ett lugn i Adelsförbundet som alla kan njuta av.

Det är dock viktigt att poängtera att det ingalunda handlar om två separata organisationer, snarare fungerar FAUK som en språngbräda in i Adelsförbundets övriga verksamhet.

När man frågar vad som är bäst med FAUK får man varierande svar. Många säger säkerligen att det är festerna, balerna och after work-träffarna. Inget dåligt svar! Dessa evenemang är bevisat extremt roliga, så till vida att de som passerat den övre åldersgränsen ofta med listiga knep försöker ta del av dem. Själv vill jag ändå påstå att kronan på verksamheten är möjligheten att träffa och umgås med väldigt olika människor från olika delar av landet som alla tillhör en vacker gemenskap. Ett umgänge där man kan slappna av och ta det lugnt eller gå in för en allvarlig intellektuell debatt. En gemenskap med folk som förstår en och folk som kanske får en att omvärdera det man trodde sig förstå. Ett ställe där man kan få livslånga relationer av de intressantaste slag.

Kom med!

Om detta låter ens lite lockande så bör man inte vara blyg utan raskt kontakta fauk@adelsforbundet.fi och be om att få komma med på mailinglistan för att få en inbjudan till alla kommande evenemang.