Adelsförbundet

Finlands Adelsförbund r.f. är en ideell förening grundad 1925. Verksamhetens ändamål är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen genom att bl.a. förena medlemmar av finländska och utländska adliga ätter. Föreningen bedriver även välgörande verksamhet genom att ur avkastningen från de fonder föreningen förvaltar utdela stipendier, verksamhetsbidrag och donationer till medlemmar, studerande och allmännyttiga institutioner.

 

Stipendie- och bidragsansökningar lämnas in 1-30.4 och 1-30.9. Ansökningar och förfrågningar tas emot endast som epost-bilaga.

Frågor gällande ansökningarna besvaras endast per epost som skickats till info@adelsforbundet.fi.

Vi har inte möjlighet att besvara förfrågningar  per telefon under våren och sommaren 2020.

Ansökningsblankett.

Kontaktuppgifter

Finlands Adelsförbund r.f.
Riddaregatan 1
00170 HELSINGFORS
Tel. 010 411 7260
info(at)adelsforbundet.fi